Medlemmars login


Integritet

privacy mysurvey feature image

MySurvey Integritet

Vi är mycket angelägna att du deltar i Lightspeeds konsumentpanel och den information som du tillhandahåller har stor betydelse för oss. Vi har en skyldighet att skydda dina uppgifter och vårt samarbete med dig kommer att präglas av respekt för dina uppgifter. Härvid följer vi självfallet tillämplig personuppgiftslagstiftning. Därutöver är Lightspeed medlem av  ESOMAR och följer ESOMAR:s uppförandekod för Online-Marknadsundersökningar.

 1. Våra åtaganden gällande ditt personuppgiftsskydd

  1. Din integritet kommer att respekteras och dina svar kommer att behandlas konfidentiellt enligt vad som anges i denna policy.
  2. Din E-postadress, ditt namn, din adress, ditt telefonnummer, personlig information och individuella svar kommer endast att användas i enlighet med denna policy och kommer inte i övrigt att avslöjas för någon utan ditt tillstånd.
  3. Dina personliga uppgifter behandlas endast med din kännedom och efter att du har lämnat samtycke.
  4. Vi anger på vår webbplats tydligt vad vi gör och vad vi inte gör.
  5. Våra undersökningar sker inte i syfte att sälja något till dig eller i syfte att begära pengar.
  6. Vi kommer att kontakta dig via E-post så att du inte störs vid olämpliga tillfällen.
  7. Ditt beslut gällande deltagandet i en undersökning, tillhandahållandet av svar på särskilda frågor, eller avbrytandet av deltagandet kommer att respekteras.
  8. Vi kommer att göra vårt bästa för att göra ditt deltagande i en undersökning till en angenäm erfarenhet.
  9. Vi upprätthåller ett professionellt beteende av hög standard när vi samlar in och rapporterar den information som du lämnar.
 2. Användning av information

  1. All information som insamlas inom ramen för våra marknadsundersökningar används uteslutande för syftet att bedriva marknadsforskning.

   Vi kan komma att använda en samling av information (information som inte personligen identifierar dig) som samlats in på denna webbplats och genom undersökningarna i syfte att förbättra webbplatsen och för våra marknadsforskningsaktiviteter. Vi kan t.ex. delge affärspartners informationen i en samlad anonym form, vilket innebär att den delgivna informationen inte kommer att innehålla eller vara kopplad till någon information som identifierar dig personligen. Dina svar på enskilda frågor kan delges våra affärspartners men de svaren kommer inte att innehålla eller på annat sätt vara kopplade till dina personliga uppgifter.

   Vi kommer att använda personlig information (t.ex. ditt namn, din E-postadress, ditt telefonnummer och annan information som identifierar dig) endast för följande syften:

   • internt hos Lightspeed för att kontakta dig direkt gällande vår service eller svar på dina frågor som du skickar till oss;
   • för att sammanställa den samlade informationen enligt ovan;
   • för att lösa in eventuella priser eller belöningar, vars erhållande du har lämnat samtycke till;
   • eller om vi måste lämna ut personlig information på grund av ett domstolsbeslut, på begäran av en myndighet eller på grund av lag.

   Vi kommer aldrig att sälja din personliga information till någon tredjepart utan ditt tillstånd. Din personliga information kan dock komma att överföras till den ansvariga avdelningen hos ett annat företag om Lightspeed säljs till detta andra företag eller om Lightspeed fusioneras med ett annat företag.

 3. Text för medgivandeförklaringen avseende skydd för personuppgifter

  1. Alla medlemmar i Lightspeeds konsumentpanel har i samband med registreringen lämnat följande medgivandeförklaring:

   "Jag är införstådd med insamlingen, lagringen och användandet av mina uppgifter samt vidarebefordran därav i anonym form i den omfattning som har beskrivits i vår policy för personuppgiftsskydd."

 4. IP-adress och cookie

  1. Lightspeed kan också samla icke-personligt identifierbar information såsom IP-adresser, besökta sidor, typ av webbläsare och annat, samt sammanställa personlig information som insamlats, som t.ex. demografiska uppgifter, men på ett sätt som inte kan identifiera någon.

   Vår hemsida kan använda sig av "cookies". En cookie är en liten textbaserad fil som lagras på din dators hårddisk av webbsidor du besöker. Genom dina webbläsarinställningar kan du antingen acceptera eller avvisa cookies. Vi kan komma att använda cookies i syfte att förbättra kvaliten på ditt besök på vår hemsida, för att utröna olika användarmönster eller i andra liknande syften. Vi kan också när som helst använda oss av tredjeparts cookies i våra enkäter eller på vår hemsida. Dessa cookies innehåller aldrig personlig information.

 5. Säkerhet

  1. I syfte att säkerställa att informationen från medlemmarna i vår konsumentpanel skyddas mot otillbörlig tillgång har Lightspeed implementerat ett modernt brandväggs-/säkerhetssystem enligt branschstandard. Detta system använder en övervakningsteknik i flera steg som säkerställer att endast verifierade användare kan lägga in sin information i databassystemet och att endast Lightspeed marknadsforskare och databasadministratörer har tillgång till informationen.
 6. Ändringar i policyn för personuppgiftsskydd

  1. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller göra tillägg i denna policy. Vi kommer dock under inga omständigheter göra någon ändring eller tillägg - som skulle innebära ändrade villkor avseende användningen av din personliga information - utan att dessförinnan ha erhållit ditt samtycke.
 7. Borttagande av din personliga information

  1. Har du frågor gällande denna personuppgiftspolicy, Lightspeeds konsumentpanel respektive dess hemsida eller andra frågor? Vänligen kontakta Linn, som är kontaktperson för vår konsumentpanel och som nås via linn@mysurvey.eu eller per post på adress:
   Lightspeed.The Old Town Hall,

   4 Queens Road,
   Wimbledon, SW19 8YB
   United Kingdom,
   tel. + 44 20 7896 1900

MySurvey Nyheter

 • Välkommen till den nya MySurvey hemsidan!
  Titta dig omkring och återupptäck ditt användarkonto.

Vinnare

Klicka här för att se de senaste vinnarna av sweepstake-poäng värda 5,000 SEK.

För att du ska få våra undersökningar så måste du lägga till vår emailadress till din kontaktlista:

Online-undersökningar skickade till dig från MySurvey – Upptäck kraften i dina åsikter

USA - Canada - 中国 - 香港 - ประเทศไทย - Singapore - 한국 - 日本 - Malaysia - Australia - UK - Ireland - España - France - België - Nederland - Deutschland
Suisse - Österreich - Italia - Sverige - Danmark - Россия - Polska - Ελλάδα - الامارات العربية المتحدة - Türkiye - Norge - المملكة العربية السعودية